Jelle Kloosterman – Advocaat

Ik ben een pragmatisch mens met een realistische kijk op zaken.

jelle@kloosterman.nl / + 31 (0)6 246 69 453

Jelle Kloosterman – Advocaat

Ik ben een pragmatisch mens met een realistische kijk op zaken.

jelle@kloosterman.nl / + 31 (0)6 246 69 453

Jelle Kloosterman – Advocaat

Ik ben een pragmatisch mens met een realistische kijk op zaken.

jelle@kloosterman.nl / + 31 (0)6 246 69 453

Jelle Kloosterman – Advocaat

Ik ben een pragmatisch mens met een realistische kijk op zaken.

jelle@kloosterman.nl /
+ 31 (0)6 246 69 453

De oplosser

Ik ben een pragmatisch mens met een realistische kijk op zaken. Die ontdoe ik van emoties om een helder beeld te creëren. Ik sta klaar voor MKB-bedrijven die het beste juridische advies nodig hebben. Daarbij kan het voorkomen dat ik je niet vertel wat je graag wilt horen. Waar ik wel voor zorg is de meest praktische oplossing voor alle betrokken partijen.

Niemand is gebaat bij een slepend gerechtelijk gevecht. Dat leidt af van zaken die je aandacht wél nodig hebben. Daarom los ik juridische conflicten zo snel mogelijk op. Dat geeft iedereen de ruimte om verder te gaan.

Procederen

In mijn optiek staat procederen gelijk aan het oplossen van geschillen. Procederen hoeft niet altijd tot een gerechtelijke uitspraak te leiden. Ik zie het eerder als een middel om een doel te bereiken. Daarbij is het wel van belang om het vooraf eens te zijn over het doel zelf. We maken samen een plan, met een agenda en een overzicht van kosten zodat de aanpak helder is. Als als we dat eenmaal duidelijk geformuleerd hebben, bijt ik me daarin vast. Daarbij houd ik overigens altijd het bedrijfsimago van mijn cliënten in het achterhoofd. Na afloop van een zaak moet je elkaar gewoon recht in de ogen kunnen blijven kijken.

Arbeidsrecht/
HR-advies

Voor bedrijven is het van wezenlijk belang om het HR-beleid arbeidsrechtelijk te toetsen. Daarmee zorg je onder meer voor sluitende arbeidsovereenkomsten maar een goede inrichting zorgt ook voor een positieve energie in de onderneming. Ik denk daar graag mee om een beleid te maken dat ook echt in de ondermeming past en kan werken. Daarnaast check ik de praktische uitvoering van het bestaande beleid, waarbij ik me focus op meetbare arbeidsprestaties en beoordelingssystemen. Een positieve insteek biedt meer resultaat. Als een medewerker niet presteert, pak ik dat direct op. Met de juiste structuur heb je als ondernemer altijd passende instrumenten in handen om conflicten te voorkomen.

Incompany jurist

Je hebt een MKB-bedrijf en je hebt regelmatig behoefte aan juridisch advies. Tegelijk heeft je bedrijf (nog) niet de omvang voor een eigen juridische afdeling. In die situatie is mijn incompany dienstverlening op abonnementsbasis een uitkomst. Ik ben vanaf een dagdeel per maand beschikbaar om arbeidsrechtelijke zaken zelf voor mijn rekening te nemen. Wanneer er kwesties op andere rechtsgebieden spelen, ben ik als juridisch consulent de wegwijzer in een selectief netwerk dat ik door de jaren heen met zorg heb opgebouwd.

Jelle heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– Arbeidsrecht
– Ondernemingsrecht
– Procesrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

2018
Eigenaar Kloosterman Advocatuur
2004 - 2017
Partner bij DVDW Advocaten te Rotterdam en Den Haag
2016 - heden
Vereniging voor Pensioenrecht
2007 - heden
Lid van specialistenvereniging Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland
2007
Post academische leergang arbeidsrecht
1997 - 2003
Advocaat bij Schaap & Partners te Rotterdam
1990 - 1997
Studie Nederlands recht, richtingen Civiel- en Handelsrecht

Contact

Sint-Jobsweg 30Z
3024EJ Rotterdam

jelle@kloosterman.nl

+31 (0)10 205 21 85
+31 (0)6 246 69 453